Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie jest czynne:


od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 16.00.