W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Samorządowe Kolegium

Odwoławcze w Warszawie


ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa


tel.: (22) 620 22 42,  622 49 61 do 64
fax: (22) 625 21 66

NIP: 526-16-56-044

Kontakt

Samorządowe Kolegium

Odwoławcze w Warszawie


ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa


tel.: (22) 620 22 42,  622 49 61 do 64
fax: (22) 625 21 66

NIP: 526-16-56-044

Obwieszczenie Informacja o przekazaniu skargo na decyzję Kolegium KOC/7556/Oś/18

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy Informacja o przekazaniu skargo na decyzję Kolegium KOC/7556/Oś/18
Znak pisma KOC/7556/Oś/18
Rodzaj dokumentu Decyzja

Treść

                                                                                                Warszawa, dnia 17 czerwca 2019 roku

KOC/7556/Oś/18

 

 


 
OBWIESZCZENIE
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Warszawie
 
            Na podstawie art. 54 § 4 w związku art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) zwanej dalej: „p.p.s.a.”, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Warszawie zawiadamia o przekazaniu skargi na decyzję Kolegium z dnia 21 marca 2019 r. sygn KOC/7556/Oś/18, którą:
  1. 1.     na podstawie art. 138 § 1 pkt 3 kpa umorzyło postępowanie odwoławcze z odwołań Anny Górki, Stowarzyszenia „Osada Siekierki”
  2. 2.     na podstawie art. 134 kpa stwierdziło uchybienie terminu do złożenia odwołania przez Natalię i Macieja Mizerskich, Natalię i Jakuba Leonowicz
  3. na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 Kpa utrzymało w mocy decyzję Prezydenta m.st. Warszawy Nr 622/OŚ/2018 z dnia 8 listopada 2018 roku, znak: OŚ-IV-UII.6220.14.2018.JKO, stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną na dz. Ew. nr 9, 10, 11/1, 11/2 obręb 1-07-12 przy ul. Bluszczańskiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, w ramach którego nastąpi realizacja przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. garażu i parkingów samochodowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą , o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha, którego inwestorem jest spółka Mill-Yon Mokotów sp. z o.o. oraz określającą istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia oraz obowiązek działań nałożone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w piśmie z 17 lipca 2018 r.; Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w piśmie z 23 sierpnia 2018 r. oraz Prezydenta m.st. Warszawy.
            Jednocześnie Kolegium informuje, że w myśl art. 33 § 1a p.p.s.a., jeżeli przepis szczególny przewiduje,  że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane