W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Samorządowe Kolegium

Odwoławcze w Warszawie


ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa


tel.: (22) 620 22 42,  622 49 61 do 64
fax: (22) 625 21 66

NIP: 526-16-56-044

Kontakt

Samorządowe Kolegium

Odwoławcze w Warszawie


ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa


tel.: (22) 620 22 42,  622 49 61 do 64
fax: (22) 625 21 66

NIP: 526-16-56-044

Obwieszczenie Informacja o przekazaniu skargi na decyzję Kolegium do WSA

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy Informacja o przekazaniu skargi na decyzję Kolegium do WSA
Znak pisma KOC/4188/Oś/18
Rodzaj dokumentu Decyzja

Treść

Warszawa, dnia 8 lipca 2019r. 
OBWIESZCZENIE
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Warszawie
 
            Na podstawie art. 54 § 4 w związku art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo                      o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.) zwanej dalej: „p.p.s.a.”, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie zawiadamia o przekazaniu skargi na decyzję Kolegium z dnia 8 kwietnia 2019 r. sygn  KOC/4188/Oś/18, którą, w oparciu o przepis, art. 138 § 1 pkt 1 Kpa, utrzymano w mocy decyzję Prezydenta m. st. Warszawy nr 403/OŚ/2013 znak: OŚ-IV-UI.6220.53.2012.PBO z dnia 25.04.2013r.

I. ustalającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na realizacji:
  • ·instalacji do czyszczenia, odtłuszczania materiałów włókienniczych,
  • ·instalacji do naziemnego magazynowania kopalnych surowców energetycznych, tj. zbiorników na olej o pojemności większej niż 3m3,
  • ·centrum handlowego wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2 ha,
  • ·garażu wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha
w ramach budowy zespołu budynków wielofunkcyjnych handlowo-usługowych, kultury oraz biurowych wraz z wielopoziomowym garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, wewnętrznym układem drogowym, wjazdami i dojazdami na terenie nieruchomości oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. ew. nr 49 obręb 6-01-04 oraz na części dz. nr ew. 38/3, 50/2, 51/1, 48, 40/3, 51/3 obręb 6-01-04, dz. ew. nr 1/4 obręb 6-01-07, dz. ew. nr 5 obręb 6-01-06, przy ul. Żelaznej 51/53 w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, którego Inwestorem jest ART NORBLIN Sp. z o.o. (obecnie ARTN Sp. z o.o.)
II.  określającą: 1) rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia, 2) warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, 3) wymagania dotyczące ochrony środowiska do uwzględnienia w projekcie budowlanym;
III. stwierdzającą brak konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na realizacji:
  • ·instalacji do czyszczenia, odtłuszczania materiałów włókienniczych,instalacji do naziemnego magazynowania kopalnych surowców energetycznych, tj. zbiorników na olej o pojemności większej niż 3m3,
  • ·centrum handlowego wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2 ha,
  • ·garażu wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha,
w ramach budowy zespołu budynków wielofunkcyjnych handlowo-usługowych, kultury oraz biurowych wraz z wielopoziomowym garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, wewnętrznym układem drogowym, wjazdami i dojazdami na terenie nieruchomości oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. ew. nr 49 obręb 6-01-04 oraz na części dz. nr ew. 38/3, 50/2, 51/1, 48, 40/3, 51/3 obręb 6-01-04, dz. ew. nr 1/4 obręb 6-01-07, dz. ew. nr 5 obręb 6-01-06, przy ul. Żelaznej 51/53 w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wraz z odpowiedzią na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w Warszawie.
            Jednocześnie Kolegium informuje, że w myśl art. 33 § 1a p.p.s.a., jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane        o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.
 
 
 

                                                                       Z upoważnienia PREZESA

                                               Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie

                                                                               Michał Jasiński

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane