W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Samorządowe Kolegium

Odwoławcze w Warszawie


ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa


tel.: (22) 620 22 42,  622 49 61 do 64
fax: (22) 625 21 66

NIP: 526-16-56-044

Kontakt

Samorządowe Kolegium

Odwoławcze w Warszawie


ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa


tel.: (22) 620 22 42,  622 49 61 do 64
fax: (22) 625 21 66

NIP: 526-16-56-044

Obwieszczenie Informacja o przekazaniu skargi na decyzję Kolegium do WSA

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy Informacja o przekazaniu skargi na decyzję Kolegium do WSA
Znak pisma KOC/4812/Oś/18
Rodzaj dokumentu Decyzja

Treść

Warszawa, 10 września 2019 r.

KOC/4812/Oś/18

 
ZAWIADOMIENIE
o przekazaniu skargi wraz odpowiedzią na skargę
 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie – stosownie do przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w zw. z art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – informuje o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odpowiedzi na skargę wraz ze skargą na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia 26 października 2018 roku, znak: KOC/4812/Oś/18, utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta m.st. Warszawy Nr 583/OŚ/2017 z dnia 30 maja 2017 roku, znak: OŚ-IV-UII.6220.115.2016.IOS, orzekającą o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym na terenie działek oznaczonych nr 32/2 i 33, obręb 2-11-15 przy ul. Ryżowej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, w ramach którego nastąpi realizacja przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. garaży i parkingów samochodowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha.
Jednocześnie Kolegium informuje, że w myśl art. 33 § 1a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane