W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Samorządowe Kolegium

Odwoławcze w Warszawie


ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa


tel.: (22) 620 22 42,  622 49 61 do 64
fax: (22) 625 21 66

NIP: 526-16-56-044

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przy konkursie na pozaetatowego członka Kolegium

Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, że: 

1.   Administratorem danych osobowych zawartych w Pani/Pana dokumentach aplikacyjnych jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie reprezentowane przez Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z siedzibą ul. Ul. Obozowa 57.  
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@warszawa.sko.gov.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 
3.  Dane zbierane są dla potrzeb konkursu na członka Kolegium oraz podjęcia działań przed powołaniem (podstawa przetwarzania art. 6 ust. 1 lit c RODO). Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych, aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia konkursu. Na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) będą przetwarzane tylko dane wykraczające poza zakres danych osobowych wymienionych w ustawie o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 maja 1999 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na członków samorządowego kolegium odwoławczego.
4.  Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania usunięcia, ograniczenia przetwarzania. 
5.   Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości na adres Administratora. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem. 
6.   Dane kandydatów będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
7.    Dane osobowe kandydata wybranego i powołanego na stanowisko członka Kolegium oraz dokumenty wytworzone przez Komisję Rekrutacyjną będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8.     Dokumenty zawierające dane osobowe pozostałych kandydatów, po zakończeniu postępowania konkursowego będą przetwarzane nie dłużej niż 3 miesiące od momentu zakończenia konkursu a następnie zostaną odesłane lub trwale usunięte. 
9.   Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
10.   Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej. 
11.   Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

Powiadom znajomego