W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie.

Data publikacji strony internetowej: 2018-06-18.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-28.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-04-28.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. część załączników nie jest dostępna cyfrowo;
  2. brak dostępności lub niepełna dostępność niektórych plików w formacie PDF;
  3. brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu;
  4. niektóre dokumenty archiwalne nie są dostępne.

Link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu: brak

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-04-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Kinga Januszewska i Urszula Kazimierczyk. Kontakt: poczta@warszawa.sko.gov.pl, tel. 22 622 49 61 do 64. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie odpowiada Kinga Januszewska i Urszula Kazimierczyk, poczta@warszawa.sko.gov.pl, tel.22 622 49 61 do 64.

Informacje na temat procedury

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, bądź udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać:

  1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
  2. wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, które mają być dostępne cyfrowo;
  3. wskazanie sposobu kontaktu z osoba występującą z żądaniem;
  4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie znajduje się w budynku Vector+ usytuowanym na skrzyżowaniu ulic Obozowej i Prymasa Tysiąclecia. Główne wejście znajduje się od strony ulicy Obozowej. Do wejścia prowadzą schody zewnętrzne z barierkami oraz szerokie patio, na którym znajdują się donice z drzewkami oraz ławki. Wejście wyposażone jest w drzwi obrotowe oraz drzwi otwierane. Od strony Alei Prymasa Tysiąclecia znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach oraz szerokie drzwi bez progów. Na poziomie -1 znajduje się parking dla interesantów z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. Z parkingu na poziom 0 można wjechać windą oddzieloną od parkingu podwójnymi drzwiami o szerokości około 90 cm. Przyciski w windzie posiadają oznakowanie brajlowskie oraz komunikat dźwiękowy dotyczący wyboru piętra. W budynku nie ma innych oznaczeń brajlowskich. W holu znajduje się recepcja – punkt informacyjny, który nie posiada obniżonej lady, pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza migowego. Na parterze budynku nie została wydzielona toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Biuro podawcze Kolegium obsługujące petentów oraz czytelnia akt znajdują się na parterze budynku. Do tych pomieszczeń prowadzą podwójne drzwi o szerokości: pierwsze drzwi – około 100 cm, drugie drzwi – około 130 cm. Drzwi do pokoi są oznakowane tabliczkami. Biuro podawcze nie posiada obniżonej lady. Do pomieszczeń Kolegium służących do obsługi interesantów możliwy jest wstęp z psem asystującym.

Aplikacje mobilne

Nie posiadamy aplikacji mobilnych.

Dodatkowe informacje

Pracownicy Kolegium nie posługują się językiem migowym. W celu zapewnienia dostępu do tłumacza języka migowego prosimy o wcześniejsze zgłoszenie takiej potrzeby.
Zgłoszenie powinno mieć formę pisemną. Można je złożyć do Kolegium osobiście, przesłać faksem bądź mailem na adres Kolegium (ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa; poczta@warszawa.sko.gov.pl). Osoba zgłaszająca powinna wskazać w zgłoszeniu kontakt do siebie (telefoniczny, sms, faks bądź mailowy) lub do pełnomocnika.

Powiadom znajomego