W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Samorządowe Kolegium

Odwoławcze w Warszawie


ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa


tel.: (22) 620 22 42,  622 49 61 do 64
fax: (22) 625 21 66

NIP: 526-16-56-044

Ostatnio opublikowane:

Znak sprawy: Informacja o wydaniu decyzji KOA/1723/Ar/24
Znak sprawy Informacja o wydaniu decyzji KOA/1723/Ar/24
Znak pisma KOA/1723/Ar/24
Rodzaj dokumentu decyzja
Opis Warszawa, 2024.04.23KO A 1723/Ar/24INFORMACJA  o wdaniu decyzjiSamorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie informuje, że dnia 23.04.2024 r. została wydana decyzja Kolegium sygn. KO A 1723/Ar/24 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Wiązowna z dnia 27.02.2024 r. nr 77/W/24 (znak: WPP.6730.608.2023.JM) odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla terenu dz. ew. nr 238/8 w obrębie geodezyjnym Boryszew, gmina Wiązowna dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących.     
Znak sprawy: Informacja o wydaniu postanowienia KOA/4953/Oś/18
Znak sprawy Informacja o wydaniu postanowienia KOA/4953/Oś/18
Znak pisma KOA/4953/Oś/18
Rodzaj dokumentu postanowienie
Opis  Warszawa, dnia 22 kwietnia 2023 r.KOC/4953/Oś/18INFORMACJA  o wydaniu postanowienia  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie informuje - stosownie do przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko- informuje  o wydaniu w dniu 18 kwietnia 2024  r. orzeczenia w sprawie KOC/4953/Oś/18, którym to Kolegium  działając na podstawie art. 149 § 3i4  Kpa odmówiło wszczęcia postępowania w sprawie wznowienia postępowania zakończonego orzeczeniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Warszawie z dnia 9 lipca 2018 r. sygn. KOC/3948/Oś/18.  
Znak sprawy: Informacja o wydaniu postanowienia KOC/4952/Oś/18
Znak sprawy Informacja o wydaniu postanowienia KOC/4952/Oś/18
Znak pisma KOC/4952/Oś/18
Rodzaj dokumentu postanowienie
Opis Warszawa, dnia 22 kwietnia 2023 r. KOC/4952/Oś/18 INFORMACJA  o wydaniu postanowienia Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie informuje - stosownie do przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko- informuje  o wydaniu w dniu 18 kwietnia 2024  r. orzeczenia w sprawie KOC/4952/Oś/18, którym to Kolegium  działając na podstawie art. 61 a § 1 Kpa odmówiło wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności  orzeczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Warszawie z dnia 9 lipca 2018 r. sygn. KOC/3948/Oś/18. 
Znak sprawy: Informacja o wydaniu decyzji KOA/4744/Oś/23
Znak sprawy Informacja o wydaniu decyzji KOA/4744/Oś/23
Znak pisma KOA/4744/Oś/23
Rodzaj dokumentu decyzja
Opis  Warszawa, dnia 11 kwietnia 2024 r.KOA/4744/Oś/23                                                   INFORMACJA  o wydaniu decyzjiSamorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie informuje – stosownie do art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094, ze zm.) – że decyzją z dnia 11 kwietnia 2024 r. nr KOA/4744/Os/23 uchyliło decyzję Burmistrza Radzymina nr 51/2023 z dnia 27 lipca 2023 r. znak: OŚ.6220.1.2022.DB/Ech/AT o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu metodą R5 i R12 przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w Dybowie Kolonii na terenie działki ewid. nr 99 obręb Dybów Kolonia i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
Znak sprawy: Informacja o wydaniu postanowienia KOA/6670/Oś//23
Znak sprawy Informacja o wydaniu postanowienia KOA/6670/Oś//23
Znak pisma KOA/6670/Oś/23
Rodzaj dokumentu postanowienie
Opis Warszawa, dnia 3 kwietnia 2024 r. KOA/6670/Oś/23INFORMACJA          Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie informuje, że w dniu 3 kwietnia 2024 r. zostało wydane postanowienie pod nr KOA/6670/Oś/23 po rozpatrzeniu zażalenia Pana Adama Mulika prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowego na postanowienie Burmistrza Radzymina, znak OŚ.6220.9.2022.AT z dnia 30 listopada 2023 r. , wydanego w przedmiocie wstrzymania na wniosek Strony wykonanie decyzji Burmistrza Radzymina nr 54/2023 znak: OŚ.6220.9.2022.AT z dnia 31.07.2023 r. wydanej na wniosek firmy Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Adam Mulik, ustalającej środowiskowe uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcyjno-usługowego na terenie działki o nr ew. 284/2, obręb ewidencyjny Stary Dybów, gmina Radzymin, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, uchylające w całości  zaskarżone postanowienie i orzekające  o odmowie  wstrzymania wykonania decyzji Burmistrza Radzymina nr 54/2023 znak: OŚ.6220.9.2022.AT z dnia 31.07.2023 r. wydanej na wniosek firmy Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Adam Mulik, ustalającej środowiskowe uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcyjno-usługowego na terenie działki o nr ew. 284/2, obręb ewidencyjny Stary Dybów, gmina Radzymin, powiat wołomiński, województwo mazowieckie. 
Znak sprawy: Informacja o wydaniu postanowienia KOA/862/Oś/23
Znak sprawy Informacja o wydaniu postanowienia KOA/862/Oś/23
Znak pisma KOA/62/Oś/23
Rodzaj dokumentu postanowienie
Opis Warszawa, dnia 9 kwietnia 2024 r. KOA/862/Oś/23 INFORMACJA          Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie informuje, że w dniu 9 kwietnia 2024 r. zostało wydane postanowienie KOA/862/Oś/24 po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Burmistrza Radzymina nr 54/2023 z dnia 31 lipca 2023 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcyjno-usługowego na terenie działki o nr ewid. 384/2, obręb ewid. Stary Dybów, gmina Radzymin, wniesionego przez Marcina Niegowskiego, Małgorzaty Niegowskiej, Zbigniewa Kowalewskiego, Pauliny Sykulskiej, Piotra Sykulskiego i Grzegorza Sykulskiego orzekające o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania.   
Znak sprawy: Informacja o wydaniu decyzji KOA/1323/Oś/23
Znak sprawy Informacja o wydaniu decyzji KOA/1323/Oś/23
Znak pisma KOA/1323/Oś/23
Rodzaj dokumentu decyzja
Opis Warszawa, dnia 5 kwietnia 2024 r.  KOA/1323/Oś/23INFORMACJA          Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie informuje, że w dniu 5 kwietnia 2024 r. została wydana decyzja  pod nr KOA/1323/Oś/24 po rozpatrzeniu odwołania Pana Adama Mulik prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Adam Mulik od decyzji Burmistrza Radzymina Nr 8/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r., wydaną w przedmiocie uchylenia decyzji nr 54/2023 Burmistrza Radzymina znak: OS.6220.9.2022.AT z dnia 31.07.2Q3 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcyjno — usługowego na terenie działki o nr ew. 284/2, obręb ewidencyjny Stary Dybów, gmina Radzymin, powiat wołomiński, województwo mazowieckie oraz odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcyjno — usługowego na terenie działki o nr ew. 284/2, obręb ewidencyjny Stary Dybów, gmina Radzymin, powiat Wołomin, uchylająca w całości zaskarżoną decyzją i przekazać sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.