W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Samorządowe Kolegium

Odwoławcze w Warszawie


ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa


tel.: (22) 620 22 42,  622 49 61 do 64
fax: (22) 625 21 66

NIP: 526-16-56-044

Ostatnio opublikowane:

Znak sprawy : Informacja o wydaniu decyzji KOA/5148/Oś/23
Znak sprawy Informacja o wydaniu decyzji KOA/5148/Oś/23
Znak pisma KOA/5148/Oś/23
Rodzaj dokumentu decyzja
Opis Warszawa, dnia 15 lipca 2024r.KOA/5148/OŚ/23INFORMACJASamorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie informuje, że w dniu 15lipca 2024r. została wydana decyzja w sprawie wszczętej odwołaniem od decyzji Burmistrza Błonia nr 39.2023 z dnia 25 sierpnia 2023r. orzekającej o:I. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dot.inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej ul. 3 Maja w miejscowości Błonie na odcinku od ul. Szkolnej do DK92 wraz z infrastrukturą technicznąII. określeniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia
Znak sprawy : Informacja o wydaniu decyzji KOC/2967/Os/24
Znak sprawy Informacja o wydaniu decyzji KOC/2967/Os/24
Znak pisma KOC/2967/Os/24
Rodzaj dokumentu decyzja
Opis KOC/2967/Os/24                                                             INFORMACJA o wydaniu decyzji           Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie informuje - stosownie do przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U . z 2021r. poz., 247 ze zm.) o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Warszawie decyzji z dnia 11 lipca 2024 r. sygn. akt KOC/2967/Os/24, którą na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 Kpa utrzymało w mocy decyzję Prezydenta m.st. Warszawy Nr 136/OŚ/2024 z dnia 2 kwietnia 2024 roku, znak: OŚ-IV-UII.6220.83.2022.JSO, stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, garażami podziemnymi, elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną na dz. ewid. Nr 15/6 i 16 obręb 4-07-09, przy ul. Marywilskiej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, w ramach którego nastąpi realizacja przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o pow. Zabudowy nie mniejszej niż 2 ha oraz garaży i parkingów samochodowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą , o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha, którego inwestorem jest spółka DLE Poland 1 sp. z o.o. oraz określającą istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia oraz obowiązek działań nałożone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Dzień wolny od pracy 16 sierpnia 2024 r.

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w Zarządzeniu nr 12/24 ustalił dzień 16 sierpnia 2024 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników. W tym dniu Urząd będzie nieczynny.

Znak sprawy : Informacja o wydaniu decyzji KOA/3754/Oś/22
Znak sprawy Informacja o wydaniu decyzji KOA/3754/Oś/22
Znak pisma KOA/3754/Oś/22
Rodzaj dokumentu decyzja
Opis Warszawa, dnia 4 lipca 2024 r.KOA/3754/Oś/22                                                           INFORMACJA  o wydaniu decyzji           Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie informuje - stosownie do przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U . z 2020 r. poz., 283 ze zm.) o wydaniu w dniu 4 lipca 2024 r. decyzji o sygn. akt KOA/3754/Oś/22 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno Nr 6/2022 z dnia 18 lipca 2022 r. ustalającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Data Center wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Piasecznie przy ul. Okulickiego 7/9, na częściach działek o numerach ewidencyjnych 5/2, 7, 6/3 i 21/2 (obręb nr 7 Piaseczno) i stwierdzającą, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia. 
Znak sprawy : Informacja o wydaniu decyzji KOA/3754/Oś/22
Znak sprawy Informacja o wydaniu decyzji KOA/3754/Oś/22
Znak pisma KOA/3754/Os/22
Rodzaj dokumentu decyzja
Opis     Warszawa, dnia 4 lipca 2024 r. KOA/3754/Os/22                                                 INFORMACJA  o wydaniu decyzji           Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie informuje na podstawie art. 49 i 49a kpa. o wydaniu w dniu 4 lipca 2024., decyzji o sygn. akt  KOA/3754/Oś/22 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno Nr 6/2022 z dnia 18 lipca 2022 r. ustalającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Data Center wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Piasecznie przy ul. Okulickiego 7/9, na częściach działek o numerach ewidencyjnych 5/2, 7, 6/3 i 21/2 (obręb nr 7 Piaseczno) i stwierdzającą, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia.
Znak sprawy : Informacja o wydaniu postanowienia KOA/2692/Oś/24
Znak sprawy Informacja o wydaniu postanowienia KOA/2692/Oś/24
Znak pisma KOA/2692/Oś/24
Rodzaj dokumentu postanowienie
Opis     Warszawa, dnia  9 lipca 2024 r.KOA/2692/Oś/24                                                      INFORMACJA  o wydaniu postanowienia           Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie informuje na podstawie art. 49 i 49a kpa. o wydaniu w dniu 9 lipca 2024. postanowienia nr  KOA/2692/Oś/24 stwierdzającego niedopuszczalność odwołania Stowarzyszenia „Zielone Urocze” od decyzji Burmistrza Mszczonowa  z dnia 7 maja 2024 r. znak: G.6220.42.2021.JJ.JK ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych, zlokalizowanego na działce nr ew. 82/6, położonej przy ul. Keramzytowej w miejscowości Mszczonów, gmina Mszczonów   
Znak sprawy : Informacja o wydaniu decyzji KOA/1216/Oś/24
Znak sprawy Informacja o wydaniu decyzji KOA/1216/Oś/24
Znak pisma KOA/1216/Oś/24
Rodzaj dokumentu decyzja
Opis Warszawa, dnia 4 lipca 2024 r.KOA 1216/OŚ/24INFORMACJASamorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie informuje, iż decyzją z dnia 4 lipca 2024 r. znak; KOA 1216/OŚ/24, wydaną w postępowaniu odwoławczym, działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 kpa utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy Kampinos z dnia 24 stycznia 2024 r. orzekającą o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej - zadaniepn. „Instalacja fotowoltaiczna na działce nr 73/1 obręb ewidencyjny Skarbikowo w Gminie  Kampinos" i określającej warunki oraz wymagania konieczne do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowanych, nakładające obowiązek działań, o których mowa w art. 82  ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 82 ust. 2 lit. b ustawy ooś.Zgodnie z art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiuinformacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  ocenie oddziaływaniu na środowisko (tj. Dz. U z 2023 r. poz. 1094 ze zm) Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, do zawiadomienia stron innych niżpodmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że zawiadomienie to następuje w formie publicznego obwieszczenia w siedzibie organu właściwego w sprawie oraz przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej tego organu. 
Znak sprawy : Informacja o wydaniu decyzji KOA/633/Oś/21
Znak sprawy Informacja o wydaniu decyzji KOA/633/Oś/21
Znak pisma KOA/633/Oś/21
Rodzaj dokumentu decyzja
Opis Warszawa, dnia 28 czerwca 2024 r. KOA/633/Oś/21                                                               INFORMACJA  o wydaniu decyzji           Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie informuje - stosownie do przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U . z 2020r. poz., 283 ze zm.) o wydaniu w dniu 28 czerwca 2024 r. decyzji  o sygn. akt KOA/633/Oś/21 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Dąbrówka Nr 01/2021 z dnia 5 stycznia 2021 r. ustalającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zajmujące teren do 3,43 ha, na działce o nr ew. 16, obręb Zaścienie, gm. Dąbrówka, powiat wołomiński i stwierdzającą, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia,  
Znak sprawy : Informacja o wydaniu decyzji KOA/2813/Oś/24
Znak sprawy Informacja o wydaniu decyzji KOA/2813/Oś/24
Znak pisma KOA/2813/Oś/24
Rodzaj dokumentu decyzja
Opis Warszawa, dnia 28 czerwca 2024 r. KOA/2813/Oś/24                                                            INFORMACJA  o wydaniu decyzji           Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie informuje - stosownie do przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U . z 2020r. poz., 283 ze zm.) o wydaniu w dniu 28 czerwca 2024 r. decyzji o sygn. akt KOA/2813/Oś/24 o umarzającej postępowanie odwoławcze w sprawie decyzji Wójta Gminy Dąbrówka Nr 01/2021 z dnia 5 stycznia 2021 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zajmujące teren do 3,43 ha, na działce o nr ew. 16, obręb Zaścienie, gm. Dąbrówka, powiat wołomiński i stwierdzającej, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia,
Znak sprawy : Informacja o wydaniu postanowienia KOC/3004/Ar/24
Znak sprawy Informacja o wydaniu postanowienia KOC/3004/Ar/24
Znak pisma KOC/3004/Ar/24
Rodzaj dokumentu postanowienie
Opis     Warszawa, dnia  9 lipca 2024 r. KOC/3004/Ar/24                                                                 INFORMACJA  o wydaniu postanowienia            Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie informuje na podstawie art. 49 i 49a kpa. o wydaniu w dniu 2 lipca 2024. postanowienia nr KOC/3004/Ar/24 utrzymującego w mocy  postanowienie Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy nr 27/URS/PU/2024 z dnia 8 kwietnia 2024 r. znak: UD-XI-WAB-U.6730.13.2024.SCE o zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo-biurowego wraz z garażem podziemnym, parkingiem, dojazdami oraz terenem zielonym, planowanej do realizacji na działkach o nr ewid. 196/2 i 198 z obrębu 2-11-10 położonych przy ul. II Armii Wojska Polskiego / S. Bodycha w Warszawie – dzielnicy Ursus, do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.