W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Samorządowe Kolegium

Odwoławcze w Warszawie


ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa


tel.: (22) 620 22 42,  622 49 61 do 64
fax: (22) 625 21 66

NIP: 526-16-56-044

Ostatnio opublikowane:

Znak sprawy: Informacja o wydaniu decyzji KOC/6300/Ar/21
Znak sprawy Informacja o wydaniu decyzji KOC/6300/Ar/21
Znak pisma KOC/6300/Ar/21
Rodzaj dokumentu decyzja
Opis  Warszawa, dnia 16 listopada 2021 r. KOC/6300/Ar/21 INFORMACJA  o wydaniu decyzji             Samorządowe Kolegium Odwoławcze informuje, że decyzją z dnia 16 listopada 2021 r., znak: KOC/6300/Ar/21, po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 2  września 2021 r., znak AM-ZP-C.6730.1.2021.DBO, ustalającej warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie Placu Powstańców Warszawy wraz z budowa parkingu podziemnego, budową i przebudowa towarzyszącego układu dróg publicznych, ciągów pieszych i rowerowych oraz infrastruktury technicznej na działkach nr ewidencyjny: cz.1, 2 cz. 17/1,cz. 38 i cz. 70 w obrębie 5-03-11; cz. 45, cz. 46/4, cz.46/10, cz. 11/4, 138 i cz. 139 w obrębie 5-03-10 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy,umorzyło postępowanie odwoławcze wobec cofnięcia odwołania.  
Znak sprawy: Informacja o wydaniu postanowienia KOA/3163/Oś/21
Znak sprawy Informacja o wydaniu postanowienia KOA/3163/Oś/21
Znak pisma KOA/3163/Oś/21
Rodzaj dokumentu postanowienie
Opis                                                                                                            Warszawa, 16.11.2021r.   KOA 3163/Oś/21      INFORMACJA o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie             Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie informuje o  wydaniu w dniu 16.11.2021r. postanowienia sygn.  KOA 3163/Oś/21 w oparciu o przepis art. 138 § 2 k.p.a., któtym uchyliło  postanowienie Burmistrza Nasielska z dnia 7 lipca 2021r. nr 32/2021 znak: ŚROW.6220.14.2021.IB.18 stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działek nr ew. 10,11 obr. Ew. Toruń Włościański w gm. Nasielsk i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.  

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej nr 14/2021

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie zamieszcza Zaproszenie do złożenia oferty cenowej nr 14/2021 dotyczące zakupu i dostawy urządzeń wielofunkcyjnych i odbioru zużytych. Chętnych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami zamieszczonymi w zapytaniu i do złożenia oferty. Termin składania ofert upływa 17 listopada 2021 roku do godz. 14.00....

Znak sprawy: Informacja o wydaniu postanowienia KOC/2016/Ar/21
Znak sprawy Informacja o wydaniu postanowienia KOC/2016/Ar/21
Znak pisma KOC/2016/Ar/21
Rodzaj dokumentu postanowienie
Opis Warszawa, dnia 19 października 2021  r.  KOC/2016/Ar/21  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie informuje, iż po zapoznaniu się z odwołaniem złożonym przez Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 SA od decyzji Zarządu Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy nr L-143/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i określającej warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach ew. nr: 63, 74 oraz na częściach działek ew. nr: 76, 31/1, 77/9 z obrębu 6-15-01 położonych w rejonie ul. Jerzego Waldorffa i ul. Księcia Bolesława w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, postanowieniem z dnia 19 października 2021 r. nr KOC 2016/Ar/21 działając na podstawie art. 134 kpa stwierdzono uchybienie terminu do wniesienia odwołania    
Znak sprawy: Informacja o wydaniu postanowienia KOA/3474/Oś/20
Znak sprawy Informacja o wydaniu postanowienia KOA/3474/Oś/20
Znak pisma KOA/3474/Oś/20
Rodzaj dokumentu postanowienie
Opis Warszawa, dnia 19 października 2021 r.Sygn. akt KOA 3474/Oś/20 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie informuje, iż postanowieniem z dnia 19 października 2021 r. znak: KOA 3474/Oś/20, po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 8 października 2020 r. orzekającego:            w pkt 1 o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny metodą odkrywkową ze złóż PLECEWICE I, a następnie rekultywacji terenów przekształconych wydobyciem na działkach o nr ewid. 122 część, 123/2, 124/1, 125, 126, 134/2, 133/2, 133/1, 135/2, 136/1, 136/2 na ternie Gminy Brochów, w miejscowości Plecewice w obrębie 0024 Plecewice oraz rekultywacji wyrobiska po działaniach górniczych w obszarze górniczym PLECEWICE I na działkach o nr ewid. 173/7, 62/1, 1784, 67, 68/1 na terenie Gminy Miasto Sochaczew, w obrębie Chodaków,            w pkt 2 o ustaleniu zakresu raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia  polegającego na wydobywaniu kopaliny metodą odkrywkową ze złóż PLECEWICE I, a następnie rekultywacji terenów przekształconych wydobyciem na działkach o nr ewid. 122 część, 123/2, 124/1, 125, 126, 134/2, 133/2, 133/1, 135/2, 136/1, 136/2 na ternie Gminy Brochów, w miejscowości Plecewice w obrębie 0024 Plecewice oraz rekultywacji wyrobiska po działaniach górniczych w obszarze górniczym PLECEWICE I na działkach o nr ewid. 173/7, 62/1, 1784, 67, 68/1 na terenie Gminy Miasto Sochaczew, w obrębie Chodaków jako zgodny z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283, ze zm.)działając na zasadzie art. 138 § 2 k.p.a. w związku z art. 144 k.p.a. uchyliło zaskarżone postanowienie w całości a sprawę przekazało organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia 
Znak sprawy: Informacja o wydaniu decyzji KOC/4471/Oś/20
Znak sprawy Informacja o wydaniu decyzji KOC/4471/Oś/20
Znak pisma KOC/4471/Oś/20
Rodzaj dokumentu decyzja
Opis                                                                                                                  Warszawa, dnia 14 października  2021 r. KOC/4471/Oś/20  INFORMACJAo wydaniu decyzji Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie informuje - stosownie do przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U . z 2021. 247) o wydaniu w dniu 14 października  2021 r. decyzji utrzymującej w całości w mocy decyzję Prezydenta m.st. Warszawy Nr 309/Os/2020  z dnia 31 lipca  2020 r. znak: OŚ.IV-UII.6220.86.2017.SPA  ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynowo – biurowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, wewnętrznym układem  drogowym i parkingowym na działce ew. nr 78 obręb 2-06-04, przy al. Krakowskiej 104 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, w ramach którego nastąpi realizacja przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj., zabudowy magazynowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą , o powierzchni nie mniejszej niż 1ha oraz parkingów samochodowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha, którego inwestorem jest spółka Arima Holding S.A.

Obwieszczenie Informacja o wydaniu decyzji KOA/1729/Oś/19

Warszawa, dnia  5 październik 2021 r.  KOA/1729/Oś/19    INFORMACJA o wydaniu decyzji            Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie informuje - stosownie do przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U . z...

Obwieszczenie Informacja o wydaniu decyzji KOA/2776/Oś/21

Warszawa, dnia 7 październik 2021 r.  KOA/2776/Oś/21 INFORMACJA o wydaniu decyzji            Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie informuje - stosownie do przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U . z 2018...

Obwieszczenie Informacja o wydaniu decyzji KOA/2419/Oś/20

Warszawa, dnia 24 września 2021 r.  KOA/2419/Oś/20        INFORMACJA o wydaniu decyzji              Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie informuje - stosownie do przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U . z...

Znak sprawy: Informacja o przekazaniu skargi na decyzję Kolegium do WSA
Znak sprawy Informacja o przekazaniu skargi na decyzję Kolegium do WSA
Znak pisma KOA/190/Oś/21
Rodzaj dokumentu postanowienie
Opis   Warszawa, dnia 15 września 2021 r.KOA/190/Oś/21 ZAWIADOMIENIEo przekazaniu skargi wraz odpowiedzią na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie – działając na podstawie przepisu art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2019.2325 ze zm.) – informuje o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odpowiedzi na skargę wraz ze skargą na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 roku, sygn. akt KOA/190/Oś/21, o odmowie przywrócenia terminu na wniesienie odwołania od decyzji Wójta Gminy Nadarzyna nr 5/2020, z dnia 17 listopada 2020 roku, o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa stacji paliw oraz automatycznej myjni samochodowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na dz. ew. nr 432, obr. 0001, przy ul. Pruszkowskiej w miejscowości Nadarzyn.