W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Samorządowe Kolegium

Odwoławcze w Warszawie


ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa


tel.: (22) 620 22 42,  622 49 61 do 64
fax: (22) 625 21 66

NIP: 526-16-56-044

Zasady pracy komisji konkursowej

Zasady pracy Komisji w postępowaniu konkursowym na członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie

Listopad 2020 r.

Komisja konkursowa w składzie:

·         Tomasz Podlejski           – Przewodniczący (zgodnie z art.8 ust. 2 ustawy o sko)
·         Małgorzata Grochocka   – Członek komisji
·         Katarzyna Kalata           – Członek komisji

ustaliła następujące zasady pracy:

1.      Ocena formalna wniosków zostanie przeprowadzona w dniu 18 listopada 2020r. O ewentualnej konieczności uzupełnienia dokumentacji Komisja zadecyduje w trakcie swoich prac. 

2.      Postępowanie konkursowe obejmuje dwa etapy:
I etap               - test sprawdzający
II etap              - rozmowy kwalifikacyjne.

3.      Test sprawdzający przeprowadzony zostanie w dniu 1 grudnia 2020 r. w Sali konferencyjnej w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57. Lista kandydatów ułożona alfabetycznie zostanie wywieszona na drzwiach biura podawczego Samorządowego Kolegium Odwoławczego /parter/ oraz na stronie  internetowej www.bip.warszawa.sko.gov.pl. Na test przeznacza się 25 minut. 
Uzyskanie przez kandydata co najmniej 2/3 prawidłowych odpowiedzi z testu (min. 20 pkt - każda trafna odpowiedź oznacza uzyskanie 1 punktu), uznane zostanie przez komisję za warunek do przejścia do drugiego etapu postępowania konkursowego.

4.      Pytania testowe (30) będą dotyczyć procedury administracyjnej, ordynacji podatkowej, a także przepisów dotyczących samorządowych kolegiów odwoławczych, sądów administracyjnych, postępowania przed sądami administracyjnymi oraz prawa materialnego z właściwości SKO. Wynik testu ogłoszony zostanie 3 grudnia 2020 r. o godz. 15.00. przez wywieszenie list w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego /parter/ oraz na stronie  internetowej www.bip.warszawa.sko.gov.pl.
 Komisja może zakwalifikować większą liczbę osób, przy zachowaniu jednolitych kryteriów punktowych.

5.      Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 07-08 grudnia 2020r. od godz. 10.00 dla wszystkich kandydatów, którzy uzyskali co najmniej 20 pkt z testu. Listy z ustalonymi godzinami rozmów umieszczone będą na tablicy ogłoszeń w Samorządowym Kolegium Odwoławczym /parter/ oraz na stronie  internetowej  www.bip.warszawa.sko.gov.pl. 

6.      Celem rozmów kwalifikacyjnych jest ustalenie czy kandydat spełnia  kryteria ujęte w art. 7 Ust. 1 pkt 3 (początek zdania) ustawy z dnia 12 października  1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t. jedn. Dz. U.  2018, poz. 570). 

7.      W wyniku rozmów kwalifikacyjnych Komisja może przyznać 10 pkt. Tak uzyskaną punktację łączy się z punktami uzyskanymi z testu.

8.      Wyłonienia kandydatów na członków Kolegium Komisja dokona spośród osób, które uzyskają największą liczbę punktów w trakcie całego postępowania konkursowego. 

9.      Komisja ogłosi wyniki postępowania konkursowego w dniu 11 grudnia 2020 r. o godz. 14.00.  przez zamieszczenie ich na stronie internetowej BIP oraz przekazując zawiadomienia do poszczególnych kandydatów w formie e-mailowej. Osoby zakwalifikowane jako kandydaci na członków SKO zostaną jednocześnie zaproszone na obrady zgromadzenia ogólnego kolegium w dniu 17 grudnia 2020 r. o godz. 11.00., w czasie którego kandydaci zostaną zaopiniowani przez to zgromadzenie. Zgromadzenie ogólne Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie odbędzie się w Sali konferencyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57, VIII piętro.

10.    Zasady niniejsze podaje się do wiadomości zainteresowanych przez zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.warszawa.sko.gov..pl Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, gdzie będą również zamieszczane wszelkie informacje dotyczące przebiegu konkursu.

Zasady pracy komisji konkursowej

Załączniki

Powiadom znajomego