W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Samorządowe Kolegium

Odwoławcze w Warszawie


ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa


tel.: (22) 620 22 42,  622 49 61 do 64
fax: (22) 625 21 66

NIP: 526-16-56-044

Obwieszczenie Informacja o wydaniu decyzji KOA/1216/Oś/24

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy Informacja o wydaniu decyzji KOA/1216/Oś/24
Typ sprawy Ochrona środowiska
Znak pisma KOA/1216/Oś/24
Rodzaj dokumentu decyzja

Warszawa, dnia 4 lipca 2024 r.

KOA 1216/OŚ/24

INFORMACJA

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie informuje, iż decyzją z dnia 4 lipca 2024 r. znak; KOA 1216/OŚ/24, wydaną w postępowaniu odwoławczym, działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 kpa utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy Kampinos z dnia 24 stycznia 2024 r. orzekającą o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej - zadanie
pn. „Instalacja fotowoltaiczna na działce nr 73/1 obręb ewidencyjny Skarbikowo w Gminie  Kampinos" i określającej warunki oraz wymagania konieczne do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowanych, nakładające obowiązek działań, o których mowa w art. 82  ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 82 ust. 2 lit. b ustawy ooś.

Zgodnie z art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  ocenie oddziaływaniu na środowisko (tj. Dz. U z 2023 r. poz. 1094 ze zm) Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, do zawiadomienia stron innych niż
podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że zawiadomienie to następuje w formie publicznego obwieszczenia w siedzibie organu właściwego w sprawie oraz przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej tego organu.

 

Powiadom znajomego